УМЯВ В ЯМУ

Умявши вредного дурака,

Нёс сена кару

Догон-дервиш в яму.