* * *

Снег, Натан, летел на тангенс,

С унисоном — моно-синус...

По медиане, Лена, идем! Оп!..