МУЛГОГЛУМ

Чертили на лист

Арака Замлан,

Ердев на карниз,

Каруда земля.

Узнаю атол,

Готаза везу,

У зева зато

Глотаю анзу.

Ялмеза дурак

Зинракан-ведрен,

Алмаза карат

Силанилит реч.