* * *

Ала у тривиала и виртуала

Ада и рта-довода триада...